O nás

OSA SR je:
– občianské združenie založené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
– samostatná právnická osoba neziskového charakteru.
– dobrovoľné združenie, ktoré vo svojej činnosti uplatňuje okrem zásady dobrovoľnosti, aj zásady rovnosti, demokracie a humanity.

OSA SR :
– zastrešuje všetky formy offroad aktivít v Slovenskej Republike
– zastupuje členskú základňu vyznávačov terénnej jazdy
– obhajuje činnosti záujmovej skupiny a poskytuje zázemie pre metodické pokyny realizácie aktivít, tak aby boli v súlade so zákonmi v SR, a zároveň boli dodržané podmienky spolunažívania

OSA SR bola prerokovaná, založená a schválená prípravným výborom dňa 1.3.2017 v Bratislave a následne riadne zaregistrovaná Ministerstvom vnútra SR dňa 10.3.2017 v Bratislave